Gezondheid


 Heupdysplasie (HD) röntgenonderzoek;

 

- Jaarlijkse test (oogspiegeling EVCO) - oogziekten PRA / Cataract / Glaucoom;

 

- Gonioscopie (oogdruk) tevens extra ondersteuning of de hond glaucoom gaat ontwikkelen of kan gaan vererven;

 

- DNA bloedonderzoek voor Familial Nefropathy - FN = een nierziekte met altijd dodelijke afloop en erfelijk;

 

-  Laboklin PRA = erfelijke oogziekte;

 

- Optigen DNA  = erfelijke oogziekte.

 

 

De uitslagen van al onze honden zijn beschikbaar en zij voldoen aan al de gestelde gezondheidseisen: St. Hubertus, Raad van Beheer, rasverenigingen BECC  / CSC

 

Van elk nest is er een DNA profiel ter bevestiging dat het ook inderdaad de ouderhonden betreft die aangegeven zijn.

 

 

GONIOSCOPIE

 

Wat houd dit onderzoek dan in?

Bij gonioscopie bekijken ze de irido-corneale hoek (drainage hoek) van het oog. Deze filtratie - hoek ziet eruit als een netwerk van weefselstrengen.

In het normale oog is er een evenwicht tussen aanmaak en afvoer van de gevormde waterige oplossing. Voortdurend wordt er een soort waterige oplossing

gevormd in het oog, maar deze wordt ook continu terug afgevoerd.

Bij een aantal rassen is er al vanaf de geboorte een afwijking aan deze drainage - hoek. Hiertoe behoren o.a. de Amerikaanse en Engelse Cocker, Bouvier,

Basset en nog vele andere.

 

Hoe gebeurt nu het gonioscopisch onderzoek? Eerst wordt een druppel lokaal verdovend product op de oogbol aangebracht. Daarna zetten ze

een soort contact - lens (gonio-lens) op het hoornvlies.  Deze lens ziet eruit als het hoofdje van een paddenstoel met een dun slangetje eraan.

Via dit slangetje wordt een vacuüm gecreëerd zodat de lens beter op de oogbol blijft vastzitten tijdens het onderzoek.

D.m.v. de spleetlamp kijken ze door de contactlens en kunnen zo beoordelen of de filtratie - hoek voldoende open is. Althans wat het oppervlakkige deel betreft.

Afwijkingen dieper in de filtratie - hoek kunnen zo niet worden waargenomen.

Dit is onder andere het geval bij de Beagle, en bij drukstijging wordt dan de term open - hoek glaucoom gebruikt omdat het te beoordelen deel van de irido-corneale

hoek er normaal open uitziet. Het probleem bij dit ras zit dieper in de filtratie - hoek.

Soorten Gonio lensen    Spleetlamp in gebruik

 

Er zijn in Nederland een aantal veterinaire oogartsen die dit onderzoek (mits vooraf aangegeven) gelijktijdig met de jaarlijkse oogspiegeling kunnen doen.

 

Wat is Glaucoom?

Het glaucoma is de verhoogde druk binnen in het oog die toe te schrijven is aan een daling van waterige vloeistof. De waterige afscheiding wordt afgescheiden door

de ciliaire lichaamscellen en in de posterior (voorste) kamer van het oog. Het stroomt over de anterior (achterste) oppervlakte van de lens, door de pupil en in de anterior

kamer. De vloeistof gaat door de stroomgaten weg in het pectinate ligament. 

Daarna, word de waterige vloeistof geresorbeerd in de bloedsomloop. Een gevoelig evenwicht tussen productie en resorptie handhaaft de normale

intra - oculaire druk. De productie van waterige vloeistof wordt niet geregeld door de intra - oculaire druk, nochtans de occlusie (stagnatie) van de primaire afvloeiingsweg,

of bij de pupil of de iridocorneal hoek, resulteert in verhoogde IOP (glaucoom).

 

Wat is Goniodysgenesis:  in het embryo, is de iridocorneal hoek een glad, gesloten blad van weefsel. Laat in zwangerschap en het verdergaan in het vroege postnatale

stadium, ondergaat het weefsel progressieve  verdunning (minder dicht, poreuzer, wordt dunner) en laat een blad van weefsel nu bestaand uit fijne vezels (ligamenten) met

stroomruimten ertussen. Het pectinate ligament overspant het gebied tussen de basis van de iris en sclera (wit deel van het oog).

Bij sommige honden, ondergaat het pectinale ligament niet genoeg verdunning om normale pectinate ligamenten en stroomruimten te

vormen. Deze verstoring in de ontwikkeling van de hoek kan misschien tot drie weken na geboorte voorkomen. Welke in sommige gevallen resulteert, in een breed blad

van weefsel met weinig openingen erin, dat de afvloeiing van waterig vloeistof belemmert. De meeste dieren hebben vrij lange smalle bundels pectinate ligament.

Deze bundels vertakken zich nu en dan en sluiten aan bij aangrenzende bundels, en sommige dieren hebben eerder brede ligamenten die vaak navenant kort zijn.

Dit verkorting kan vergeleken met een singelband van iridail weefsel tussen de bundels die de breedte van de hoek van 1/3 tot 1/2 de breedte overbruggen.

De extreme voorbeelden van dit kunnen met glaucoom worden geassocieerd. Goniodysgenesis signaleert een potentiële pre - glaucoomanatomie.

 

Symptomen: Bloeddoorlopen (rood) oog, pijnlijk oog, het ooglid dicht proberen te houden, het oog kan er wazig blauwachtig uitzien, plotselinge blindheid, depressie,

eetlustverlies en uitpuilend oog.

 

Behandeling: De gekozen behandeling (bv. operatief en / of medicamenteus) zal het doel beïnvloeden waar de behandeling voor bedoeld is: om de pijn te stoppen of behoud

van gezichtsvermogen. Medicamenteuze behandeling bestaat uit een aantal verschillende medicamenten te in combinatie met elkaar te gebruiken. Sommige worden oraal (mond)

gegeven en beïnvloeden het gehele lichaam, terwijl  andere direct in het oog toegediend worden en een locaal effect hebben. De medicijnen dit in de beginfase bij diagnose wel werkte,

kunnen dat na een tijdje niet meer doen. Daarom moet de intra- oculaire druk ook regelmatig gecontroleerd worden om zo het medicatie regime aan te kunnen passen als dit voor

de patiënt nodig is. Jammer genoeg kan glaucoma niet genezen of onder controle gehouden worden.

Als de medicamenteuze behandeling niet werkt, kan een operatieve behandeling het visus verlengen.

 

Medicamenteuze behandeling: De onderstaande medicijnen worden vaak gebruikt:

Operatieve behandeling: In sommige gevallen, kan een operatieve behandeling de permanente controles of op zijn minst de langdurige controles voorkomen.

Een van de procedures die gebruikt word is een vernietiging, met een laser, van een gedeelte van het oog dat oogvloeistof produceert om daarmee de druk te verminderen.

Bij een andere operatie, het inbrengen van een tube (buisje) in het oog dat de vloeistof laat afvloeien onder het conjunctiva (rozig weefsel) tot diep in de oogkas. Geen

van beiden operaties kunnen 100% succes bieden en er kunnen meerdere ingrepen over een verschillende jaren nodig zijn  om de visie te behouden. Blinde, pijnlijke ogen

kunnen verwijderd worden om het ongemak ongedaan te maken voor uw huisdier of om te voorkomen dat uw huisdier dure medicatie nodig heeft die ook het gehele

lichaam kunnen beïnvloeden. Deze operatie noemt men enucleation en de oogleden worden definitief dicht gemaakt. In blinde pijnlijke ogen kan ook een intra – oculaire

prothese geplaatst worden. Met deze operatie wordt het gehele oog verwijderd en een steriele siliconen  prothese geplaatst. Het ‘oog’ is dan  behouden maar en niet langer

pijn of drukverhoging. Achteraf ziet het oog er redelijk normaal uit, maar blijf blind.

 

Oogtest volgens het EVCO schema

De Gonioscoop test ook bekend als Goniodysgenesis (de abnormale of niet volledige ontwikkeling van de intra - oculaire vloeistof betreffende

de kanalen in het oog die betrokken zijn bij glaucoma).

 

Hoe IOP gebalanceerd is: de vloeistof die het oog bevochtigd  door smalle kanaaltjes die tunnels vormen om de vloeistof er doorheen te

laten lopen, deze tunnels noemt men 'pectinate ligamenten'.  Als een hond goniodysgenesis heeft, zijn de uitvloeiingopeningen in de pectinate ligamenten aangedaan

en het dier kan dan een verhoogd risico op glaucoma.

Er zijn verschillende gradaties van de aandoening waar te nemen in de uitvloeiingopeningen was licht abnormaal tot een complete afsluiting (blokkade) van de

uitvloeiinghoek. De gradatie van de aandoening is bestemmend voor het risico  tot ontwikkeling van glaucoma.

 

Honden waarbij op certificaat “licht – dus niet vrij” aangegeven is  zullen glaucoma niet krijgen, en zij zullen glaucoma

ook niet overbrengen op hun nakomelingen als zij paren met een partner met goede uitvloeiinghoeken en pectinate ligamenten.

 

Vorm van erfelijkheid van Glaucoma is de gedachte dat deze gecontroleerd word door meer dan een gemuteerd gen en met drempel karakteristiek (zoiets als bij heupdysplasie)

en daarom zijn er gradaties in ernst van de aandoening. Het feit alleen al dat een hond gediagnosteerd is met goniodysgenesis betekend NIET dat zij Glaucoma hebben of Glaucoma

gaan krijgen. Een groot gedeelte hangt af van de mate van aandoening.

 

Bijvoorbeeld, als je de aandoening inschaalt met een 1 – 5 score, zal een hond die  1 – 4 scoort  is niet verdacht zijn een risico te

hebben om Glaucoma te ontwikkelen. Zij zullen "niet vrij zijn" op de oogtest maar zullen de ziekte niet ontwikkelen en vormen

geen risico om het over te dragen op hun nakomelingen.

 

Fok opties / plannen

Gezien de pijn en het verlies van gezichtsvermogen en mogelijk ook een oog, nemen Vetererinaire Ophthalmologen Glaucoma zeer

serieus en in een poging om de erfelijkheid van de ziekte te controleren zullen zij  op het  certificaat van de hond een aantekening

maken met “niet vrij” ook al is de mate van aandoening licht en heeft de betreffende hond geen Glaucoma.

Momenteel (in 2010) laat het oogschema alleen ruimte voor “niet vrij” of “vrij” gradatie, er is geen rekeninggehouden met de mate

van aandoening van licht tot extreem. Dit aspect van het schema is op dit moment in onderzoek   en het is mogelijk dat het schema veranderd zal worden en een hond een

gradatie te geven, advies zal gegeven worden afhankelijk van de gradatie en wat acceptabel is voor het fokken en welke honden uit de fok gehaald zouden moeten worden.

Een belangrijk ding om te onthouden is als een hond op de test niet vrij bevonden word met een (theoretische) score van 1 – 3  en gaat paren met een partner die “vrij” is

volgens certificaat (dat wil zeggen 100% normale uitvloeiinghoek en pectinate ligamenten) daar is de verwachting van dat de nakomelingen “vrij” zijn.

Dit omdat de afwezigheid van de aandoening bij de partner de lichte aandoening van de “niet vrije” partner weer in balans brengt op dezelfde manier als bij paring met een

hogere HD score met een partner met een lagere HD score normaliter ook nakomelingen geven zonder dysplasie.

 

Natuurlijk is bij planning van welke paring dan ook de uitkomst van hetgeen de beide ouderdieren inbrengen belangrijk en zullen alle aspecten in acht genomen dienen

te worden en met een hond die aangedaan is door goniodysgenesis of glaucoma zou niet ingezet mogen worden voor de fok, gezien het verhoogde risico om het te vererven

aan de nakomelingen.

 

Aanvullende informatie over Goniodygenese

 

Er zijn verschillende soorten glaucoom, maar de soort glaucoom waar de Engelse Cockers blijkbaar last van kunnen hebben, ontstaat simpel gezegd doordat de sleuven

in de kam zich sluiten en dan kan het vocht er niet meer uit, terwijl er nog wel nieuw vocht wordt aangemaakt.

De oogdruk neemt toe en er ontstaat glaucoom.

Voor een goede werking van het oog moet het vocht in de voorste oogkamer (het kamerwater) continue worden ververst. Dat vocht wordt gemaakt in een klein kliertje in het oog en moet

worden afgevoerd via een soort kammetje met sleuven (ligamentum pectinatum) aan de randen van het oog.
Bij het gonio onderzoek (gonioscopie) wordt gekeken of er nog genoeg sleuven in het kammetje zitten om het vocht af te kunnen voeren.

Op het ECVO-formulier staan een aantal gradaties aangegeven van een open kammetje (vrij)  naar een dichter kammetje (occlusio). Een hond met een afwijking aan het kammetje is goniodysplastisch.

Maar zelfs occlusio hoeft niet te betekenen dat er glaucoom gaat ontstaan, het kammetje is wel wat dichter, maar er is nog altijd genoeg ruimte om het kamerwater goed af te voeren.

Het enige dat met de huidige kennis gezegd kan worden is dat er door een “trigger” (bv. een ontsteking) een verhoogde kans is dat zich bij een hond met occlusio dan glaucoom ontwikkeld.

Volgens Dr. Stades is het verstandig om cockers met oclussio te kruisen met een goniodysplasie-vrije hond.

Voor de lichtere vormen van goniodysplasie zou het geen consequenties hoeven te hebben.